Hlavní obsah

scheu

Vyskytuje se v

scheuen: sich scheuenvor j-m/etw. bát se, (za)leknout se koho/čeho, couvnout před kým/čím

Teufel: j-n/etw. fürchten/scheuen wie der Teufel das Weihwasserbát se koho/čeho jako čert kříže

Arbeit: keine Arbeit scheuennebát se žádné práce

Opfer: kein Opfer an Zeit scheuennebát se obětovat čas

námaha: nelitovat námahydie Mühe nicht scheuen

ostych: říci co bez ostychuetw. ohne Scheu sagen

ostýchat se: ostýchat se říct svůj názorsich scheuen, seine Meinung zu sagen

plachý: plaché dítěein scheues Kind

plašit: plašit konědie Pferde scheu machen

štítit se: Neštítí se ničeho.Er scheut sich vor nichts.