Hlavní obsah

rutschen

Slovesoi.

  1. vrtět se na židli ap., klouzat (se) po ledě ap.Die vereiste Fahrbahn rutscht.Zledovatělá vozovka klouže.
  2. uklouznout na mokré vozovce ap.Ich rutschte und verletzte mich.Uklouzl jsem a zranil jsem se.
  3. hovor.posunout se o sedadlo dále ap.
  4. padat, klouzat, sklouzávat sukně ap., vyklouznout nůž z ruky ap.

Vyskytuje se v

Rutsch: Guten Rutsch!Šťastnou cestu!

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

rutschen: Die vereiste Fahrbahn rutscht.Zledovatělá vozovka klouže.

hrb: Rutsch mir den Buckel herunter!, Steig mir den Buckel rauf!Vlez mi na hrb.

koleno: vor j-m auf den Knien rutschenlézt po kolenou před kým

podkluzovat: Meine Skier rutschen weg.Podkluzují mi lyže.

sesout se: Das Gestein rutschte ab.Kamení se sesulo dolů.

sklouznout: Der Ring rutschte vom Finger (ab).Prstýnek sklouzl z prstu.

sklouznout se: auf der Rutschbahn rutschensklouznout se na klouzačce

smeknout se: Der Ring ist ihr vom Finger gerutscht.Prsten se jí smekl z prstu.

svézt se: Der goldene Ring rutschte ihm vom Finger.Zlatý prsten se mu svezl z prstu.

vyhrnout se: Der Rock rutscht hoch.Sukně se vyhrnuje.

vyklouznout: Das Messer ist ihr aus der Hand gerutscht.Nůž jí vyklouzl z ruky.

záda: Rutsch mir den Buckel (he)runter!, Steig mir den Buckel rauf!přen. Vlez mi na záda!

Jahr: Guten Rutsch ins neue Jahr!Dobrý start do nového roku! silvestrovské přání