Hlavní obsah

reich

Vyskytuje se v

Beute: fette/reiche Beute machenzískat tučnou/bohatou kořist ilegálním způsobem

Fabel: ins Reich der Fabel gehörenpatřit do říše pohádek

Wasser: j-m das Wasser nicht reichen könnennesahat komu ani po kotníky

in: Der Umbau reichte bis in den April.Přestavba trvala až do dubna.

Reich: das Deutsche ReichNěmecká říše

Frucht: přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.Jeho úsilí přineslo bohaté plody.

Gruß: j-m die Hand zum Gruß reichenpodat komu ruku na pozdrav

noch: Wir sind weder arm noch reich.Nejsme ani chudí, ani bohatí.

reich: eine reiche Ausstattung im Theaternádherná výprava v divadle

reichen: j-m die Hand reichenpodat komu ruku

Auge: so weit das Auge reichtkam až oko dohlédne