Hlavní obsah

persönlich

Vyskytuje se v

Ding: persönliche/öffentliche Dingeosobní/veřejné věci

entziehen: sich dem persönlichen Kontakt entziehenvyhnout se osobnímu kontaktu

Freiheit: persönliche/politische/bürgerliche Freiheitosobní/politická/občanská svoboda

kouzlo: persönliche Ausstrahlungkouzlo osobnosti

osobně: j-n persönlich kennenznát osobně koho

nedotknutelný: unantastbares persönliches Eigentumnedotknutelné osobní vlastnictví

osobní: persönliche Berechtigung/Bewilligungosobní oprávnění/povolení

osobnostní: persönliches Profil, das Persönlichkeitsprofilosobnostní profil

pohnutka: etw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machenudělat co z osobních pohnutek

prestiž: das persönliche/wissenschaftliche Prestigeosobní/vědecká prestiž

rekord: persönlicher Rekord/der Weltrekord/olympischer Rekordosobní/světový/olympijský rekord