Hlavní obsah

niedrig

Vyskytuje se v

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

nízký: niedriger Blutdruckmed. nízký krevní tlak

oblačnost: niedrige/hohe Wolkennízká/vysoká oblačnost

tlak: niedrigen Blutdruck habenmed. mít nízký tlak

čelo: eine hohe/niedrige Stirn habenmít vysoké/nízké čelo

extra: die extra niedrigen Preise, die Extrapreiseextra nízké ceny

malý: nur eine niedrige Geschwindigkeit erreichendosáhnout jen malé rychlosti

nízko: j-n/etw. niedrig bewertennízko ocenit koho/co

níže: niedriger gestelltníže postavený v hierarchii

nižší: für etw. einen niedrigeren Betrag bezahlenzaplatit za co nižší částku

obsah: niedriger Zuckergehaltnízký obsah cukru

palivo: niedriger Kraftstoffverbrauchnízká spotřeba paliva

poloha: Regen in niedrigeren Lagenv nižších polohách déšť

výživný: ein hoher/niedriger Nährwertvysoká/nízká výživná hodnota

niedrig: im Haus niedrige Zimmerdecken habenmít v domě nízké stropy