Hlavní obsah

neigen

Vyskytuje se v

neigen: sich neigenirgendwohin sklonit se, naklonit se, ohnout se kam

Haupt: das Haupt neigensklánět hlavu

Tag: Der Tag bricht an/neigt sich.Rozednívá se/Stmívá se.

zuneigen: Sie neigte ihm ihren Kopf zu.Naklonila k němu hlavu.

Kelch: den (bitteren) Kelch bis auf den Grund/zur Neige leeren (müssen)(muset) vypít kalich hořkosti až do dna