Hlavní obsah

Kelch

Vyskytuje se v

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

dno: den bitteren Kelch bis auf den Grund leerenvypít kalich hořkosti až do dna

kalich: den bitteren Kelch bis auf den Grund leerenvypít kalich hořkosti až do dna

pohár: den bitteren Kelch bis auf den Grund leerenvypít pohár hořkosti až do dna

Kelch: den (bitteren) Kelch bis auf den Grund/zur Neige leeren (müssen)(muset) vypít kalich hořkosti až do dna