Hlavní obsah

konat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat, provádět) tun, machenkonat svou povinnostseine Pflicht tunkonat co ve prospěch kohoetw. zu j-s Gunsten tun
  2. (organizovat) organisieren, veranstalten

Vyskytuje se v

konat se: Die Vorstellung findet nicht statt.Představení se nekoná.

pomocný: die Hilfsarbeiten machenkonat pomocné práce

svůj, svá, své, svoje: seine Pflicht tunkonat svou povinnost

am: am 1. September stattfindenkonat se 1. září

üben: an seinem Feind Rache übenmstít se nepříteli, (vy)konat pomstu na nepříteli

jährlich: Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.Mistrovství světa se konají každý rok.

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

konat: seine Pflicht tunkonat svou povinnost