Hlavní obsah

kdy

Vyskytuje se v

dozvědět se: Wann hast du es erfahren?Kdy ses to dozvěděl?

naposled: Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?Kdy jsme se viděli naposled?

narodit se: Wann bist du geboren?Kdy ses narodil?

přestat: Er weiß nicht, wann aufzuhören.Neví, kdy přestat.

vracet se: Wann fährst du zurück?Kdy se vracíš zpátky?

vyplout: Wann fährt das Dampfschiff ab?Kdy parník vypluje?

da: der Tag, da die Wende eintratden, kdy nastal převrat

Zeit: zu der Zeit, als...v (té) době, kdy...

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

fahren: Wann fährt die nächste Straßenbahn?Kdy jede příští tramvaj?

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

gebären: Wann bist du geboren?Kdy ses narodil?

reisen: Wann reist du?Kdy odjíždíš?

Zug: Wann geht der nächste Zug nach Berlin?Kdy jede další vlak do Berlína?

kdy: Wann bist du geboren?Kdy ses narodil?