Hlavní obsah

erregen

Vyskytuje se v

erregen: sich erregenüber j-n/etw. rozčilovat se kvůli komu/čemu

Verdacht: j-s Verdacht erregenvzbuzovat čí podezření

Argwohn: j-s Argwohn erregenvzbudit čí podezření

sexuell: sexuell erregt seinbýt sexuálně vzrušený

podiv: bei j-m Verwunderung erregenvzbudit podiv koho

podráždit: Sie hat sich darüber sehr erregt.Velmi ji to podráždilo.

pohoršení: Mit ihrem Benehmen hat sie Anstoß erregt.Svým chováním vzbudila pohoršení.

rozčílit: Was hat dich so erregt?Co tě tak rozčílilo?

veřejný: öffentliches Ärgernis erregenbudit veřejné pohoršení

vyletět: Er sprang erregt vom Stuhl auf.Rozčileně vyletěl ze židle.

vzrušeně: erregt hin und her laufenvzrušeně pobíhat sem a tam