Hlavní obsah

duch

Nechtěli jste hledat:

dichtebe, tě

sichsebe, se

duty

Dutykání

doch(a)však, ale, zato

dochpřesto, přece

doch(vždyť) přece

auchtaké, též, i

auchtaké, též, (dokonce) i

Dachstřecha

Buchkniha

buchenzapsat , zaknihovat

buchenbukový, z buku

euchvás, vám

ihrjí, ní

ihrvy

ihrjejí, své, svoje

Ruchvůně, (zá)pach

Tuchšátek, hadřík

durchpřes, skrz

durchskrz na skrz

Dublettedubleta

ducken(s)krčit se, přikrčit se

Duckmäusertichošlápek, ustrašenec, tichá voda

duckmäuserischtichý, ustrašený, opatrný

dudelnvrzat, hudlat, skřípat

Dudelsackdudy

Dudelsackpfeiferdudák

Duellduel, souboj, zápas

Duellantduelant

duellierenstřetnout se v duelu/souboji