Hlavní obsah

dispozice

Vyskytuje se v

rodový: die Geschlechtsdispositionenrodové dispozice

dávat: etw. zur Verfügung stellendávat co k dispozici

neomezeně: j-n/etw. unbegrenzt zur Verfügung habenmít koho/co k dispozici neomezeně

stellen: j-m etw. Akk zur Verfügung stellendát komu co k dispozici

Verfügung: etw. zur Verfügung habenmít co k dispozici

Disposition: etw. zur Disposition habenmít co k dispozici

kurz: eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled

stehen: j-m zur Verfügung stehenbýt k dispozici komu

vorliegen: Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.

dispozice: zur Verfügung stehenbýt k dispozici