Hlavní obsah

Schauer

Vyskytuje se v

schauen: Schau, schau!Podívej!, To se podívejme!, H(e)leď!

um: nervös um sich schauennervózně se rozhlížet kolem sebe

Schulter: j-m über die Schulter schauendívat se komu přes rameno

stier: stier vor sich hin schauenstrnule hledět před sebe

Weite: in die Weite schauenhledět do dálky

zurücklegen: den Kopf zurücklegen und in die Höhe schauenzaklonit hlavu a podívat se do výšky

trauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

Schau: die Schau seinbýt skvělý