Hlavní obsah

glauben

Sloveso

  1. myslet si, domnívat seEr glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.sich allein glaubenpokládat se za osamělého
  2. (u)věřitj-m kein Wort glaubennevěřit komu ani slovoDas glaubst du doch selbst nicht!Tomu přece sám nevěříš!
  3. an j-n/etw. věřit v koho/co, důvěřovat komu/čemu

Vyskytuje se v

finden: Glauben findenvzbudit důvěru

glauben: sich allein glaubenpokládat se za osamělého

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

bestärken: j-n in seinem Glauben bestärkenutvrdit koho ve víře

felsenfest: felsenfest an etw. glaubenskálopevně věřit v co

Gott: an Gott glaubenvěřit v Boha

kein, keine: Das glaubt dir keiner!To ti nikdo neuvěří!

nun: Glaubst du mir nun endlich?Nuže, věříš mi konečně?

Schicksal: an die Gunst des Schicksals glaubenvěřit v přízeň osudu

Wunder: an Wunder glaubenvěřit na zázraky