Hlavní obsah

Antritt

Vyskytuje se v

Amt: ein Amt antretennastoupit do úřadu

Dienst: den/zum Dienst antretennastoupit do služby

Erbe: ein Erbe antretenujmout se dědictví

Schicht: die Schicht antretennastoupit na šichtu

Stelle: eine Stelle antretennastoupit na místo

Thronfolge: die Thronfolge antretennastoupit na trůn, ujmout se vlády

antreten: Die Schüler sind der Größe nach angetreten.Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.