Hlavní obsah

an sein

Vyskytuje se v

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

üben: an seinem Feind Rache übenmstít se nepříteli, (vy)konat pomstu na nepříteli

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

kleben: Das Kind klebt sehr an seiner Mutter.Dítě velmi visí na své matce.

tippen: Er tippte grüßend an seine Mütze.Na pozdrav se dotkl čepice.

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

lpět: an seinen Prinzipien festhaltenlpět na svých zásadách

místo: Alles ist an seinem Ort.Všecko je na svém místě.

oblíbit si: Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.Oblíbila si jeho knihy.

popraskat: Die Haut an seinen Fußsohlen wurde rissig.Popraskala mu kůže na chodidlech.

přilepit se: Der Kaugummi ist an seiner Hose festgeklebt.Na kalhoty se mu přilepila žvýkačka.

škudlit: Er knausert an seiner Familie.Škudlí na své rodině.

vrtat se: Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.Každou neděli se vrtá ve svém autě.