Hlavní obsah

achtmal

Vyskytuje se v

Acht: etw. Akk außer Acht lassennedbat na co, nerespektovat co

Acht: etw. Akk in Acht nehmendávat pozor na co

acht: zu achtv/po osmi lidech

acht: um/gegen achto/okolo osmé

acht(er,e,es): jeder Achtekaždý osmý

acht(er,e,es): das achte Kapitelosmá kapitola

achten: seine Eltern achtenvážit si rodičů

achten: die Gesetze achtendbát zákonů

liegen: liegende Achtležatá osmička

Alter: das Alter achtenvážit si stáří

anlaufen: Die Fähre hat den Hafen um acht Uhr am Abend angelaufen.Trajekt připlul do přístavu v osm hodin večer.

eben: Es ist schon acht Uhr. – Eben!Je osm hodin. – No právě!

Ruf: auf seinen Ruf achtendbát o svou pověst

Sauberkeit: auf Sauberkeit achtendbát na čistotu

ležatý: ležatá osmičkaliegende Acht

linie: dávat si pozor na liniiauf die Linie achten

pozor: dát pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht geben

ctít: ctít zákonyGesetze achten

čistota: dbát na čistotuauf Sauberkeit achten

dávat: dávat pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht geben

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

pozor: dávat pozor při výuceim Unterricht Acht geben

pozor: Dávej na sebe pozor!Pass auf dich auf!, Gib auf dich Acht!

třída: chodit do osmé třídydie achte Klasse besuchen

úprava: dbát na úpravu zevnějškuauf sein Äußeres achten

víc: víc než osm osobmehr als acht Personen

zevnějšek: dbát na svůj zevnějšekauf sein Äußeres achten