Hlavní obsah

Zahlung

Vyskytuje se v

haftbar: Der Buchhalter ist haftbar für die Zahlung des Mankos.Účetní je (z)odpovědný za úhradu manka.

stoppen: seine Zahlungen stoppenpřerušit své platby

autorizace: autorizace platbyAutorisierung der Zahlung

odchozí: odchozí hovory/platbyausgehende Anrufe/Zahlungen

bezhotovostní: bezhotovostní platbabargeldlose Zahlung

nepoctivý: být nepoctivý při placeníbei der Zahlung unredlich sein

opozdit se: opozdit se s platboumit der Zahlung im Verzug sein

pozdržet: pozdržet platbuZahlung einstellen

zpožděný: zpožděná platbaeine überfällige Zahlung