Hlavní obsah

Aufzahlung

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.