Hlavní obsah

Partei

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. strana politickáeine bürgerliche/demokratische/liberale Parteiobčanská/demokratická/liberální stranaDiese Partei ist im Parlament vertreten.Tato strana je zastoupená v parlamentu.
  2. strana v soudním sporu
  3. nájemník, partaj
  4. strana, skupina, křídlo v diskusi ap.

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. für j-n/etw. Partei ergreifen postavit se na stranu koho/čeho

Vyskytuje se v

anschließen: sich einer Partei anschließenpřipojit se k (politické) straně

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně

fašistický: fašistická stranaeine faschistische Partei

pěšák: straničtí pěšácidas Fußvolk der Partei

politický: politická stranapolitische Partei

pravicově: pravicově orientovaná stranadie rechtsgerichtete Partei

představitel: vedoucí představitel strany a státuder Hauptvertreter der Partei und des Staates

přívrženec: přívrženci politické stranydie Anhänger einer Partei

strana: vstoupit do stranyin die Partei eintreten

vstoupit: vstoupit do stranyeiner Partei beitreten

vyčistit: vyčistit stranu od kolaborantůeine Partei von Kollaborateuren säubern

založit: založit stranueine Partei gründen