Hlavní obsah

Lohn

Vyskytuje se v

lohnen: sich lohnenvyplatit se být užitečný

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

senken: die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy

verlangen: mehr Lohn/eine Erklärung verlangenpožadovat vyšší plat/vysvětlení

vorenthalten: j-m seinen Lohn vorenthaltenupřít komu jeho výdělek

Undank: Undank ist der Welt Lohn.Nevděk světem vládne.