Hlavní obsah

Lärm

Der, podstatné jméno~(e)s

Vyskytuje se v

nichts: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

viel: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

auf: Der Lärm war auf einige Meter zu hören.Hluk byl slyšet na několik metrů.

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

schimpfen: über den Lärm schimpfennadávat na hluk

verstärken: Der Lärm verstärkt sich.Hluk sílí.

Lärm: Lärme schlagenudělat rozruch, nahlas protestovat upozornit na něco