Hlavní obsah

englisch

Vyskytuje se v

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

übersetzen: bei einem Interview aus dem/vom Englischen ins Deutsche übersetzenpřekládat při rozhovoru z angličtiny do němčiny

anglicky: Mluvíte anglicky?Sprechen Sie englisch?

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

bezchybný: bezchybná angličtinaeinwandfreies Englisch

lektor: anglický lektorder englische Lektor

libra: anglická libradas englische Pfund

mluvit: mluvit anglickyEnglisch sprechen

plynný: mluvit plynnou angličtinoufließend Englisch sprechen

prakticky: Neumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.

slovník: německo-anglický slovníkdeutsch-englisches Wörterbuch

tak: Mluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.

učit: učit koho anglickyj-m Englisch beibringen

váznout: Vázne v angličtině.Bei ihm hapert es mit dem Englisch.

vyučovat: Již dva roky vyučuje angličtinu.Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.