Hlavní obsah

englisch

Vyskytuje se v

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

übersetzen: bei einem Interview aus dem/vom Englischen ins Deutsche übersetzenpřekládat při rozhovoru z angličtiny do němčiny

anglicky: Sprechen Sie englisch?Mluvíte anglicky?

anglický: mit starkem englischen Akzent sprechenmluvit se silným anglickým přízvukem

bezchybný: einwandfreies Englischbezchybná angličtina

lektor: der englische Lektoranglický lektor

libra: das englische Pfundanglická libra

mluvit: Englisch sprechenmluvit anglicky

plynný: fließend Englisch sprechenmluvit plynnou angličtinou

prakticky: Er kann praktisch kein Englisch.Neumí prakticky vůbec anglicky.

slovník: deutsch-englisches Wörterbuchněmecko-anglický slovník

tak: Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.Mluví jak anglicky, tak německy.

učit: j-m Englisch beibringenučit koho anglicky

váznout: Bei ihm hapert es mit dem Englisch.Vázne v angličtině.

vyučovat: Seit zwei Jahren unterrichtet sie Englisch.Již dva roky vyučuje angličtinu.