Hlavní obsah

Anfuhr

Vyskytuje se v

anfahren: München anfahrenpřijet do Mnichova

richtig: das richtige Ergebnis anführenuvést správný výsledek

anführen: die Soldaten zum Kampf anführenvést vojáky do boje

anführen: etw. als/zur Entschuldigung anführenuvést co na omluvu

anführen: j-n als Zeugen anführenuvést koho jako svědka

anführen: sich (nicht) anführen lassen(ne)nechat se doběhnout

Beispiel: ein anschauliches Beispiel anführenuvést názorný příklad

Tabelle: die Tabelle anführenvést tabulku

argument: uvést argumenty pro co a proti čemudie Argumente für etw. und gegen etw. anführen

bližší: uvést bližší údajenähere Angaben anführen

cena: uvést cenuden Preis anführen

ilustrace: uvádět co pro ilustracietw. zur Illustration anführen

najet: najet do zatáčky jakdie Kurve irgendwie anfahren

obout se: Šéf se do něj pořádně obul.Der Chef hat ihn tüchtig angefahren.

příklad: uvést komu typický příklad čehoj-m ein typisches Beispiel für etw. anführen

uvést: uvést příkladyBeispiele anführen

dát se: dát se do kohoj-n scharf anfahren