Hlavní obsah

vecchio

Vyskytuje se v

città: città vecchiastaré město stará část města

gallinaccio: vecchio gallinacciostarý lišák přen.

giovane: i vecchi e i giovanimladí a staří

mondo: il vecchio/nuovo mondostarý/Nový svět

saggezza: la saggezza dei vecchimoudrost stáří

saggio: vecchio saggioděd Vševěd v pohádkách

testamento: Antico/Vecchio TestamentoStarý zákon

truccare: Fu truccato da vecchio.Byl namaskovaný za starce.

piaga: přen. riaprire una vecchia piagaotevřít starou ránu

scarpa: essere una scarpa vecchiapatřit do starého železa