Hlavní obsah

riducente

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  • redukční, omezující, snižujícícrema riducentezeštíhlující krém

Vyskytuje se v

biglietto: biglietto ridottozlevněný lístek

briciola: ridurre in briciolerozdrobit, q přen. (úplně) rozebrat koho soupeře ap.

cencio: essere ridotto a un cenciobýt úplná troska, být pouhý stín toho, co býval

over: prezzo ridotto per gli over 60sleva pro (osoby) starší 60 let

riducente: crema riducentezeštíhlující krém

ridurre: ridurre q al silenzioumlčet koho pádnými argumenty

ritmo: ridurre il ritmozpomalit

scartamento: a scartamento ridotto/largoúzkorozchodný/širokorozchodný železnice

schiavitù: ridurre in schiavitù qzotročit, podmanit si koho

osso: ridotto fino alle ossavyhublý na kost

ridursi: Come ti se ridotto!Ty ses ale zřídil!

colabrodo: žert. ridotto (come) un colabrododěravý jako cedník

lastrico: ridurre q sul lastricopřivést koho na mizinu

poloviční: biglietto ridotto (per bambini)poloviční jízdenka

shořet: essere ridotto in cenere, incenerirsishořet na popel

snížit: ridurre/tagliare i costisnížit náklady

trať: binario a scartamento ridotto/allargatožel. úzkorozchodná/širokorozchodná trať

značně: (a un prezzo) considerevolmente ridotto, notevolmente più convenienteznačně levnější

seškrtat: ridurre il bilancioseškrtat rozpočet

troska: È ridotto proprio male.Je z něj úplná troska.

bledě: essere mal messo/ridotto, zdravotně též essere ridotto male, v potížích essere nei guaibýt na tom bledě

kopyto: sbaragliare q, mettere in rotta q, rozcupovat ap. ridurre q in polpetteroznést koho/co na kopytech soupeře ap.

mizina: portare q alla miseria, ridurre q sul lastrico, zruinovat sbancarepřivést koho na mizinu

propast: ridurre la distanza tra qcpřeklenout propast mezi čím

ridotto: (a prezzo) ridottozlevněný