Hlavní obsah

proprietà

Podstatné jméno ženské

  1. majetek, vlastnictví, jměníproprietà immobiliarenemovitý majetek, nemovitostproprietà mobiliaremovitý majetekproprietà privatasoukromý majetekproprietà fondiariapozemkové vlastnictví
  2. di qc vlastnictví čeho vztah, právo (disponovat)essere di proprietà di qbýt ve vlastnictví kohoappartamento di proprietàbyt v soukromém vlastnictvíproprietà industrialeprůmyslové vlastnictví
  3. vlastnost, schopnostproprietà medicinaliléčivé vlastnostiproprietà aerodinamicaaerodynamičnostfis. le proprietà della materiavlastnosti látek
  4. náležitost, patřičnost
  5. správnost, korektnost psaní, vyslovováníproprietà di linguaggiosprávné používání jazyka

Vyskytuje se v

trapasso: trapasso (di proprietà)přechod/převod vlastnictví

comunanza: comunanza della proprietàspolečné vlastnictví

comune: proprietà comunespolečné vlastnictví

fondiario: proprietà fondiariapozemkové vlastnictví

immobiliare: proprietà immobiliarenemovitý majetek

inviolabilità: dir. inviolabilità della proprietànedotknutelnost soukromého vlastnictví

privato: proprietà privatasoukromý majetek

duševní: proprietà intellettualeduševní vlastnictví

obecní: proprietà comunaleobecní majetek

soukromý: proprietà privatasoukromý majetek

vlastnický: diritto di proprietà di qcpráv. vlastnické právo k čemu

vlastnictví: passaggio di proprietàpřevod vlastnictví

navrátit: Gli è stata restituita la proprietà.Majetek mu byl navrácen.

ocenit: La stima della sua proprietà è di ...Jeho majetek ocenili na...

vlastní: Ho una casa di proprietà.Mám vlastní dům.

proprietà: proprietà immobiliarenemovitý majetek, nemovitost