Hlavní obsah

limitare

Vyskytuje se v

legge: nei limiti della leggev rámci zákona

limitato: velocità limitata a 50 km orarirychlost omezená na 50 km v hodině

limite: limiti di emissioniemisní limity

responsabilità: società a responsabilità limitata/illimitataspolečnost s ručením omezeným/neomezeným

società: società a responsabilità limitataspolečnost s ručením omezeným

oltrepassare: přen. Questo oltrepassa i limiti/la misura.Překračuje to (veškeré) meze.

časově: senza limiti temporaličasově neomezený

emisní: limiti di emissioniemisní limity

neomezený: chiamate illimitate/senza limitineomezené volání

omezený: società a responsabilità limitata, zkr. S.r.l., Srl, ve Švýcarsku società a garanzia limitata, zkr. Saglspolečnost s ručením omezeným

rámec: nell'ambito di qc, v mezích nei limiti di qcv rámci čeho o rozsahu, činnosti ap.

ručení: società a responsabilità limitataspolečnost s ručením omezeným

společnost: società a responsabilità limitataekon. společnost s ručením omezeným

hranice: La sua ambizione non conosce limiti/è senza limiti.Jeho ambice neznají hranic.

maximálně: limitato a un massimo dell'ottanta per centoomezený na maximálně osmdesát procent

mimo: oltre i limiti del buon gustomimo hranice (dobrého) vkusu

přestřelit: Hai superato i limiti!To jsi trochu přestřelil!

v, ve: in quantità limitatav omezeném množství