Hlavní obsah

lezione

Podstatné jméno ženské

  1. lekce, hodina vyučovacílezione di matematicahodina matematikylezione di ripassoopakovací lekce
  2. přednáškaavere la lezione di qcmít přednášku o čemlezione introduttivaúvodní přednáška
  3. lekce výchovná, ponaučeníGli ho dato una bella lezione!Dal jsem mu za vyučenou!dare una lezione a qdát komu za vyučenouimparare la lezione di qcvzít si poučení z čeho

Vyskytuje se v

frequentare: frequentare le lezionichodit na přednášky

frontale: lezione frontaleklasická výuková hodina s učitelem před žáky

guida: scuola/lezioni di guidaautoškola

impartire: impartire lezioni di qcdávat hodiny čeho

pianoforte: prendere lezioni di pianofortechodit na hodiny klavíru

ripasso: lezione di ripassoopakovací lekce

ripetere: ripetere la lezioneznovu vysvětlit látku o učiteli

buco: Ho un buco di un 'ora tra le lezioni.Mezi přednáškami mám hodinu okno.

saltare: Ho saltato la lezione.Vynechal jsem/Zameškal jsem hodinu. ve škole

servire: Ti serva di lezione!Vem si z toho ponaučení., Ber to jako lekci.

lezione: lezione di ripassoopakovací lekce