Hlavní obsah

frequentare

Tranzitivní sloveso

  1. qc navštěvovat co, (často) chodit kam pravidelně ap., pohybovat se kde v jisté společnostifrequentare le lezionichodit na přednáškyfrequentare la chiesachodit do kostelaFrequenta l'ambiente teatrale.Pohybuje se v divadelních kruzích.
  2. q vídat/stýkat se (často) s kým i milostně ap., chodit (často) za kýmfrequentare gentechodit mezi lidi

Vyskytuje se v

classe: Frequenta la terza classe elementare.Chodí do třetí třídy základní školy.

quinto: Frequenta la quinta (classe).Chodí do páté (třídy).

superiore: Frequento le superiori.Chodím na střední (školu).

hojně: molto frequentatohojně navštěvovaný

průmyslovka: frequentare l'industrialechodit na průmyslovku

přednáška: frequentare le lezionichodit na přednášky

trénink: frequentare allenamentichodit na tréninky

chodit: Che scuola frequenti?Kam chodíš do školy?

pohybovat se: Frequentava la compagnia sbagliata.Pohyboval se ve špatné společnosti.

postihovat: Il paese è colpito dai frequenti terremoti.Zemi postihují častá zemětřesení.

třída: Che classe frequenti?Do které chodíš třídy?

lidé: frequentare gentechodit mezi lidi

frequentare: frequentare le lezionichodit na přednášky