Hlavní obsah

divergere

Vyskytuje se v

diverso: diverse volteněkolikrát

fondamentalmente: essere fondamentalmente diversozásadně se lišit

salvo: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionenebude-li uvedeno jinak

prestarsi: Il legno si presta a diverse applicazioni.Dřevo je vhodné k širokému využití.

pokud: pokud není uvedeno jinaksalvo indicazione contraria, salvo diversa indicazione

rozdílný: zcela rozdílnýcompletamente diverso

dnes: Dnes je všechno jinak.Oggi è tutto diverso.

klást: Kladli nám různé překážky.Ci hanno posto diversi ostacoli.

různit se: Názory se různí.Le opinioni divergono.

zcela: zcela odlišnýcompletamente diverso

nějaký: Každý jsme nějaký. lidé jsou různíLe persone sono diverse.