Hlavní obsah

divergere

Vyskytuje se v

diverso: diverse volteněkolikrát

fondamentalmente: essere fondamentalmente diversozásadně se lišit

salvo: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionenebude-li uvedeno jinak

prestarsi: Il legno si presta a diverse applicazioni.Dřevo je vhodné k širokému využití.

pokud: salvo indicazione contraria, salvo diversa indicazionepokud není uvedeno jinak

rozdílný: completamente diversozcela rozdílný

dnes: Oggi è tutto diverso.Dnes je všechno jinak.

klást: Ci hanno posto diversi ostacoli.Kladli nám různé překážky.

různit se: Le opinioni divergono.Názory se různí.

zcela: completamente diversozcela odlišný

nějaký: Le persone sono diverse.Každý jsme nějaký. lidé jsou různí