Hlavní obsah

difendersi

Vyskytuje se v

assumere: assumere la posizione di difesasport. zaujímat obranné postavení

avvocato: avvocato difensore/della difesaobhájce

difesa: in difesa di qna obranu koho říct ap.

difesa: ministero della difesaministerstvo obrany

difesa: difesa antiaereaprotivzdušná obrana

difesa: difesa dell'ambienteochrana životního prostředí

difesa: meccanismo di difesaobranný mechanismus

difesa: dare la parola alla difesa di qpromluvit na čí obhajobu, zastat se koho

eccesso: dir. eccesso di difesanepřiměřená sebeobrana

legittimo: dir. legittima difesapřiměřená/nutná obrana

levarsi: levarsi in difesa di qpostavit se na čí obranu

teste: teste d'accusa/di difesa, teste a carico/discaricosvědek obžaloby/obhajoby

difesa: La miglior difesa è l'attacco.Nejlepší obrana je útok.

obhajoba: na obhajobu koho/čehoin difesa, a discolpa di q/qc, u soudu ap. a discarico di q

obhajoba: práv. svědek obhajobytestimone a discarico/della difesa

obhajovat: obhajovat sedifendersi

obrana: Ministerstvo obranyMinistero della difesa

obrana: hrát v obraněgiocare in difesa

protiletecký: protiletecká obranadifesa antiaerea, dělostřelectvo contraerea

protivzdušný: protivzdušná obranadifesa aerea