Hlavní obsah

contrarsi

Vyskytuje se v

compravendita: (contratto di) compravenditakupní smlouva

contratto: contratto di acquisto/vendita/affittokupní/prodejní/nájemní smlouva

contratto: contratto di lavoropracovní smlouva

contratto: contratto assicurativopojistná smlouva

contratto: contratto collettivo (di lavoro)kolektivní smlouva

esecuzione: esecuzione di un contratto(s)plnění smlouvy

legarsi: legarsi con un contrattosmluvně se zavázat

locazione: contratto di locazionenájemní smlouva

oggetto: l'oggetto del discorso/della lettera/del contratto/della trattativapředmět hovoru/dopisu/smlouvy/jednání

opera: contratto d'operasmlouva o dílo

preliminare: comm. contratto preliminarepředběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí

prematrimoniale: contratto prematrimonialepředmanželská smlouva

rinnovare: rinnovare il contrattoobnovit smlouvu

rinnovo: rinnovo (di un contratto)prodloužení smlouvy

stipulare: stipulare un contrattouzavřít smlouvu

svincolarsi: svincolarsi dal contrattoodstoupit od smlouvy

dílo: smlouva o dílocontratto d'opera

dohoda: dohoda o provedení prácecontratto (di collaborazione) a progetto, zkr. co.(co.)pro.

kolektivní: kolektivní smlouvacontratto collettivo

kupní: kupní smlouvacontratto di compravendita

leasingový: ekon. leasingová smlouvacontratto di leasing

licenční: licenční ujednání/poplatkycontratto/tasse di licenza

nájemní: nájemní smlouvacontratto di locazione/affitto

obnovit: obnovit smlouvurinnovare il contratto

odstoupení: odstoupení od smlouvyrecesso dal contratto

odstoupit: odstoupit od smlouvyrecedere dal contratto

podle: podle dohodyin conformità al contratto

pracovní: pracovní smlouvacontratto di lavoro

pronájem: smlouva o pronájmucontratto d'affitto

předmanželský: předmanželská smlouvacontratto prematrimoniale

předmět: práv. předmět smlouvyoggetto del contratto

rámcový: rámcová smlouvacontratto generale

smlouva: ekon. kupní smlouvacontratto d'acquisto/di compravendita

smlouva: pracovní smlouvacontratto di lavoro

smlouva: uzavřít smlouvu s kýmconcludere un contratto con q

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoulegato/vincolato da un contratto

vypovědět: práv. vypovědět smlouvudisdire un contratto

zavázat se: práv. smluvně se zavázatimpegnarsi in un contratto