Hlavní obsah

contrarsi

Vyskytuje se v

contraente: contraente dell'assicurazionepojistník

contrarre: contrarre i muscolizatnout svaly

contratto: contratto di acquisto/vendita/affittokupní/prodejní/nájemní smlouva

debito: contrarre un debitoudělat dluh, zadlužit se

esecuzione: esecuzione di un contratto(s)plnění smlouvy

legarsi: legarsi con un contrattosmluvně se zavázat

locazione: contratto di locazionenájemní smlouva

matrimonio: contrarre matrimonio, unirsi in matrimoniovstoupit do manželství

oggetto: l'oggetto del discorso/della lettera/del contratto/della trattativapředmět hovoru/dopisu/smlouvy/jednání

opera: contratto d'operasmlouva o dílo

preliminare: comm. contratto preliminarepředběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí

prematrimoniale: contratto prematrimonialepředmanželská smlouva

rinnovare: rinnovare il contrattoobnovit smlouvu

rinnovo: rinnovo (di un contratto)prodloužení smlouvy

stipulare: stipulare un contrattouzavřít smlouvu

svincolarsi: svincolarsi dal contrattoodstoupit od smlouvy

dílo: contratto d'operasmlouva o dílo

dohoda: contratto (di collaborazione) a progetto, zkr. co.(co.)pro.dohoda o provedení práce

kolektivní: contratto collettivokolektivní smlouva

kupní: contratto di compravenditakupní smlouva

leasingový: contratto di leasingekon. leasingová smlouva

licenční: contratto/tasse di licenzalicenční ujednání/poplatky

nájemní: contratto di locazione/affittonájemní smlouva

obnovit: rinnovare il contrattoobnovit smlouvu

odstoupení: recesso dal contrattoodstoupení od smlouvy

odstoupit: recedere dal contrattoodstoupit od smlouvy

podle: in conformità al contrattopodle dohody

pojistka: contrarre un'assicurazioneuzavřít pojistku

pracovní: contratto di lavoropracovní smlouva

pronájem: contratto d'affittosmlouva o pronájmu

předmanželský: contratto prematrimonialepředmanželská smlouva

předmět: oggetto del contrattopráv. předmět smlouvy

rámcový: contratto generalerámcová smlouva

smlouva: contratto d'acquisto/di compravenditaekon. kupní smlouva

strana: (parte) contraente smluvní strana

vázaný: legato/vincolato da un contrattosmluvně vázaný, vázaný smlouvou

vypovědět: disdire un contrattopráv. vypovědět smlouvu

vzít si: prendere/contrarre un prestitovzít si půjčku

zavázat se: impegnarsi in un contrattopráv. smluvně se zavázat

compravendita: (contratto di) compravenditakupní smlouva