Hlavní obsah

kolektivní

Přídavné jméno

  • collettivo/-a(týmový) d'équipekolektivní sportsport di squadrakolektivní smlouvacontratto collettivo

Vyskytuje se v

collettivo: interesse collettivokolektivní zájem

collettivo: responsabilità collettivaspolečná/kolektivní odpovědnost

contratto: contratto collettivo (di lavoro)kolektivní smlouva

inconscio: inconscio collettivokolektivní nevědomí

sport: sport collettivikolektivní sporty

squadra: sport di squadrakolektivní sporty

taxi: taxi collettivokolektivní taxi s pevnou trasou a zastávkami