Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • contratto m(dohoda též) accordo m(hl. mezinárodní) patto mekon. kupní smlouvacontratto d'acquisto/di compravenditapracovní smlouvacontratto di lavoropojistná smlouva dokumentpolizza d'assicurazioneuzavřít smlouvu s kýmconcludere un contratto con q

Vyskytuje se v

dílo: smlouva o dílocontratto d'opera

kolektivní: kolektivní smlouvacontratto collettivo

kupní: kupní smlouvacontratto di compravendita

leasingový: ekon. leasingová smlouvacontratto di leasing

nájemní: nájemní smlouvacontratto di locazione/affitto

obnovit: obnovit smlouvurinnovare il contratto

odstoupení: odstoupení od smlouvyrecesso dal contratto

odstoupit: odstoupit od smlouvyrecedere dal contratto

pojistný: pojistná smlouvapolizza di assicurazione

pracovní: pracovní smlouvacontratto di lavoro

pronájem: smlouva o pronájmucontratto d'affitto

předmanželský: předmanželská smlouvacontratto prematrimoniale

předmět: práv. předmět smlouvyoggetto del contratto

rámcový: rámcová smlouvacontratto generale

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoulegato/vincolato da un contratto

vypovědět: práv. vypovědět smlouvudisdire un contratto

porušit: Porušili dohodu/smlouvu...Hanno violato l'accordo...

assicurativo: pojistná smlouva, pojistka listinacomm. polizza assicurativa

assicurazione: pojistná smlouva, pojistka listinapolizza di assicurazione

contratto: kupní/prodejní/nájemní smlouvacontratto di acquisto/vendita/affitto

esecuzione: (s)plnění smlouvyesecuzione di un contratto

firma: podpis smlouvyfirma di un trattato

Lisbona: Lisabonská smlouvaTrattato di Lisbona

locazione: nájemní smlouvacontratto di locazione

oggetto: předmět hovoru/dopisu/smlouvy/jednáníl'oggetto del discorso/della lettera/del contratto/della trattativa

opera: smlouva o dílocontratto d'opera

pace: mírová smlouvatrattato di pace

preliminare: předběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucícomm. contratto preliminare

prematrimoniale: předmanželská smlouvacontratto prematrimoniale

proliferazione: smlouva o nešíření jaderných zbranítrattato di non proliferazione nucleare

rinnovare: obnovit smlouvurinnovare il contratto

rinnovo: prodloužení smlouvyrinnovo (di un contratto)

stipulare: uzavřít smlouvustipulare un contratto

trattato: mírová smlouva/dohodatrattato di pace

svincolarsi: odstoupit od smlouvysvincolarsi dal contratto

smlouva: ekon. kupní smlouvacontratto d'acquisto/di compravendita