Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • contratto m(dohoda též) accordo m(hl. mezinárodní) patto mekon. kupní smlouvacontratto d'acquisto/di compravenditapracovní smlouvacontratto di lavoropojistná smlouva dokumentpolizza d'assicurazioneuzavřít smlouvu s kýmconcludere un contratto con q

Vyskytuje se v

dílo: smlouva o dílocontratto d'opera

kolektivní: kolektivní smlouvacontratto collettivo

kupní: kupní smlouvacontratto di compravendita

leasingový: ekon. leasingová smlouvacontratto di leasing

nájemní: nájemní smlouvacontratto di locazione/affitto

obnovit: obnovit smlouvurinnovare il contratto

odstoupení: odstoupení od smlouvyrecesso dal contratto

odstoupit: odstoupit od smlouvyrecedere dal contratto

pojistný: pojistná smlouvapolizza di assicurazione

pracovní: pracovní smlouvacontratto di lavoro

pronájem: smlouva o pronájmucontratto d'affitto

předmanželský: předmanželská smlouvacontratto prematrimoniale

předmět: práv. předmět smlouvyoggetto del contratto

rámcový: rámcová smlouvacontratto generale

vázaný: smluvně vázaný, vázaný smlouvoulegato/vincolato da un contratto

vypovědět: práv. vypovědět smlouvudisdire un contratto

porušit: Porušili dohodu/smlouvu...Hanno violato l'accordo...

assicurativo: comm. polizza assicurativapojistná smlouva, pojistka listina

assicurazione: polizza di assicurazionepojistná smlouva, pojistka listina

contratto: contratto di acquisto/vendita/affittokupní/prodejní/nájemní smlouva

contratto: contratto di lavoropracovní smlouva

contratto: contratto assicurativopojistná smlouva

contratto: contratto collettivo (di lavoro)kolektivní smlouva

esecuzione: esecuzione di un contratto(s)plnění smlouvy

firma: firma di un trattatopodpis smlouvy

Lisbona: Trattato di LisbonaLisabonská smlouva

locazione: contratto di locazionenájemní smlouva

oggetto: l'oggetto del discorso/della lettera/del contratto/della trattativapředmět hovoru/dopisu/smlouvy/jednání

opera: contratto d'operasmlouva o dílo

pace: trattato di pacemírová smlouva

preliminare: comm. contratto preliminarepředběžná smlouva, smlouva o smlouvě budoucí

prematrimoniale: contratto prematrimonialepředmanželská smlouva

proliferazione: trattato di non proliferazione nuclearesmlouva o nešíření jaderných zbraní

rinnovare: rinnovare il contrattoobnovit smlouvu

rinnovo: rinnovo (di un contratto)prodloužení smlouvy

stipulare: stipulare un contrattouzavřít smlouvu

trattato: trattato di pacemírová smlouva/dohoda

svincolarsi: svincolarsi dal contrattoodstoupit od smlouvy