Hlavní obsah

conoscenza

Podstatné jméno ženské

  1. znalost, známost vztah, poznání získání vědomostiavere conoscenza di qcznát co, vědět co, být obeznámen s čímfar conoscenza con q, fare la conoscenza di qseznámit se s kým, poznat kohoa conoscenza di qcinformovaný o čem, obeznámený s čím, znalý čeho, známý skutečnostvenire a conoscenza di qcseznámit se s čím fakty ap., zjistit co, přijít na co
  2. vědění
  3. poznatek, znalost
  4. známý/známá, známost osoba
  5. vědomí schopnost vnímat ap.perdere/riacquistare (la) conoscenzaztratit/(znovu) nabýt vědomí

Vyskytuje se v

estensione: estensione delle conoscenzerozšíření znalostí

perdere: perdere conoscenzaztratit vědomí

portare: portare q a conoscenza di qcseznámit, obeznámit koho s čím

venire: venire a conoscenza di qcdozvědět se, zjistit co

felice: Sono felice di fare la sua conoscenza.Těší mě(, že vás poznávám).

specifico: avere specifica conoscenza di qcmít specifické znalosti čeho

conoscenza: avere conoscenza di qcznát co, vědět co, být obeznámen s čím