Hlavní obsah

comandare

Vyskytuje se v

consolle: consolle (di comando)ovládací panel, konzola

barra: barra di comandoknipl

cabina: cabina di comandodozorna, velín, řídicí kabina

comandante: comandante in capo/supremovrchní/nejvyšší velitel

comando: dare/eseguire un comandovydat/splnit rozkaz

impartire: impartire un comando/ordinevydat rozkaz/příkaz

leva: leva di comandoknipl v letadle

ponte: ponte di comandovelitelský můstek

posto: posto di comandoobsluhovací pult

bacchetta: comandare a bacchetta qkomandovat, sekýrovat koho

dio: come dio comandajak se (sluší a) patří, řádně

obsluha: istruzioni di comandonávod k obsluze stroje ap.

ovládací: banco di comandoovládací pult

ovládání: comando a distanza, telecomando dálkové ovládání

povel: al mio comandona můj povel

příkazový: linea di comandovýp. příkazový řádek

pult: pulpito di comandoovládací pult

rozkaz: impartire/dare un comandovydat/dát rozkaz

ručně: con comando manualeručně ovládaný

řádek: riga/linea di comandovýp. příkazový řádek

velení: sotto il comando di qpod velením koho

vrchní: comandante in capovoj. vrchní velitel

zážehový: motore ad accensione comandata, motore a ciclo Ottozážehový motor

ovládat: Il tornio viene comandato da un operaio.Soustruh ovládá jeden pracovník.

poroučet: Tu non hai niente da comandare qui!Ty tady nemáš co poroučet!