Hlavní obsah

cacciare

Tranzitivní sloveso

  1. qc (u)lovit, štvát co zvěř
  2. q honit, nahánět, štvát koho osobu
  3. cacciare (via) q/qc da qc i přen. zahnat, vyhnat, vypudit, odehnat koho/co odkud
  4. q/qc dove vrazit, strčit, šoupnout koho/co kamNon cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!L'hanno cacciato in prigione.Strčili ho do vězení.hovor. Dove ha cacciato quel libro?Kam strčil tu knížku?
  5. q dove dostat, dotlačit koho kamMi ha cacciato in un bel pasticcio.Dostal mě do pěknýho průšvihu.

Vyskytuje se v

caccia: (aereo da) cacciastíhačka, stíhací letoun

aereo: aereo da cacciastíhací letoun, stíhačka

alle: caccia alle streghehon na čarodějnice

andare: andare a pesca/a cacciajít na ryby/lov

balena: caccia alla balenalov velryb

caccia: andare a cacciajít na lov

caccia: caccia alla volpe/al fagianolov na lišku/bažanty

caccia: divieto/permesso di cacciazákaz/povolení lovu

caccia: caccia (subacquea)(podvodní) rybolov

caccia: caccia di frodopytlačení, pytláctví

caccia: caccia fotograficalov s kamerou/beze zbraně

caccia: caccia grossalov na vysokou i velkou zvěř lev ap.

caccia: da/di caccialovecký

caccia: cane da caccialovecký/honicí pes

caccia: casino di caccialovecký letohrádek

caccia: dar la caccia a q(začít) stíhat koho, pustit se za kým

caccia: caccia alle streghehon na čarodějnice

caccia: caccia all'uomostíhání zločince ap.

caccia: essere a caccia di soldihonit/hnát se za penězi

caccia: caccia al tesorohonba za pokladem, hledání pokladu

caccia: cucinare la cacciavařit divočinu/z divočiny

caccia: aereo da cacciastíhačka, stíhací letoun

caccia: caccia aerea/navalevzdušný/námořní útok

calcio: cacciare via a calci qvykopat koho odkud

cane: cane da caccia/guardia/pastore/slittalovecký/hlídací/ovčácký/saňový pes

dare: dare la caccia a q/qcpustit se za kým/čím, začít honit koho/co

frodo: cacciare di frodopytlačit

fucile: fucile da caccialovecká puška

strega: caccia alle streghehon na čarodějnice

tesserino: tesserino di caccialovecký průkaz

trofeo: trofeo di caccialovecká trofej paroží ap.

uccello: uccello acquatico/da cacciavodní/lovný pták

cacciarsi: Dove ti sei cacciato?Kam ses poděl?, Kam jsi zmizel?