Hlavní obsah

agire

Vyskytuje se v

borsa: agente di borsaburzovní makléř

calcolo: agire per calcolojednat vypočítavě

cautela: agire con cautelajednat/postupovat opatrně/obezřetně

consenso: agire di consensojednat na základě konsenzu

considerazione: agire con/senza considerazionejednat uvážlivě/neuváženě

diplomatico: agente diplomaticodiplomatický zmocněnec

diplomazia: agire con diplomaziapostupovat/jednat diplomaticky

immobiliare: agente immobiliarerealitní makléř

negli: agire negli interessi di q/qcjednat v zájmu koho/čeho

ombra: agire in ombrajednat skrytě

precauzione: agire con precauzionepostupovat opatrně

procuratore: agire come procuratorezastupovat koho

riflessione: agire senza riflessionejednat bez rozmyslu/neuváženě

tramite: far(e)/agire da tramitedělat prostředníka/zprostředkovatele

agire: Occorre agire!Je třeba jednat!

intesa: agire d'intesajednat dle úmluvy

provocatore: agente provocatoreagent provokatér

agent: agente d'assicurazionipojišťovací agent

burzovní: agente di cambio, operatore di borsaburzovní makléř

impulzivně: agire d'impulsojednat impulzivně

jméno: agire in/nel nome di q, agire per conto di qjednat jménem koho

lešticí: agenti di rivestimentolešticí látky v potravinách

nátlak: agire sotto pressionejednat pod nátlakem

oxidační: agente ossidanteoxidační činidlo

realitní: agente immobiliarerealitní agent/makléř

sebeobrana: (agire) in autodifesa(jednat) v sebeobraně

tajný: agente segreto, špion spia tajný agent

utajení: agente segretoagent v utajení

zastoupení: agire per conto/in nome/a nome di qjednat v zastoupení koho

jednat: Finisci di parlare e inizia ad agire!Přestaň mluvit a začni jednat!

konat: Dobbiamo agire.Musíme konat.

postupovat: Hanno agito in conformità alla legge.Postupovali dle zákona.

rychle: Dobbiamo agire rapidamente.Musíme jednat rychle.

provaz: agire uniti, spojit se mettersi insiemetáhnout za jeden provaz

agente: agente (di polizia)strážník policie, policista pochůzkář ap.