Hlavní obsah

agire

Vyskytuje se v

agente: agente (di polizia)strážník policie, policista pochůzkář ap.

agente: agente di commercioobchodní zástupce

agente: agente autorizzato(pověřený) jednatel

borsa: agente di borsaburzovní makléř

calcolo: agire per calcolojednat vypočítavě

cautela: agire con cautelajednat/postupovat opatrně/obezřetně

consenso: agire di consensojednat na základě konsenzu

considerazione: agire con/senza considerazionejednat uvážlivě/neuváženě

diplomatico: agente diplomaticodiplomatický zmocněnec

diplomazia: agire con diplomaziapostupovat/jednat diplomaticky

immobiliare: agente immobiliarerealitní makléř

negli: agire negli interessi di q/qcjednat v zájmu koho/čeho

ombra: agire in ombrajednat skrytě

precauzione: agire con precauzionepostupovat opatrně

procuratore: agire come procuratorezastupovat koho

riflessione: agire senza riflessionejednat bez rozmyslu/neuváženě

tramite: far(e)/agire da tramitedělat prostředníka/zprostředkovatele

intesa: agire d'intesajednat dle úmluvy

provocatore: agente provocatoreagent provokatér

agent: pojišťovací agentagente d'assicurazioni

agent: tajný agentagente segreto

burzovní: burzovní makléřagente di cambio, operatore di borsa

impulzivně: jednat impulzivněagire d'impulso

jméno: jednat jménem kohoagire in/nel nome di q, agire per conto di q

lešticí: lešticí látky v potravináchagenti di rivestimento

nátlak: jednat pod nátlakemagire sotto pressione

oxidační: oxidační činidloagente ossidante

realitní: realitní agent/makléřagente immobiliare

sebeobrana: (jednat) v sebeobraně(agire) in autodifesa

tajný: tajný agentagente segreto, špion spia

utajení: agent v utajeníagente segreto

zastoupení: jednat v zastoupení kohoagire per conto/in nome/a nome di q

jednat: Přestaň mluvit a začni jednat!Finisci di parlare e inizia ad agire!

konat: Musíme konat.Dobbiamo agire.

postupovat: Postupovali dle zákona.Hanno agito in conformità alla legge.

rychle: Musíme jednat rychle.Dobbiamo agire rapidamente.

provaz: táhnout za jeden provazagire uniti, spojit se mettersi insieme