Hlavní obsah

reagire

Vyskytuje se v

naléhání: Non ha reagito alle loro istanze.Na jejich naléhání nereagovala.

odpovědět: All'attacco hanno reagito con mitragliata.Na útok odpověděli palbou.

reagovat: Il paziente reagisce bene alle cure.Pacient dobře reaguje na léčbu.

zareagovat: Come ha reagito?Jak zareagoval?