Hlavní obsah

znamenat

Vyskytuje se v

mlčení: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

co: Qu'est-ce que cela veut dire ?Co to znamená?

vysvětlit: Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

revenir: Cela revient à dire que...To znamená, že...

consentir: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

dire: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

mot: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

pavé: tenir le haut du pavéněco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnosti

signifier: Qu'est-ce que cela signifie ?Co to má znamenat?

znamenat: Que veut dire ce mot ?Co to slovo znamená?