Hlavní obsah

zdravit

Nedokonavé sloveso

  1. (pozdravem) saluer(salutovat) faire un salutsrdečně koho zdravitsaluer qqn cordialement
  2. (vřele vítat) saluer

Vyskytuje se v

chatrný: santé délicatechatrné zdraví

kouření: fumer nuit à la santékouření škodí zdraví

otřesený: santé éprouvéeotřesené zdraví

škodit: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

zdraví: À vos souhaits !Na zdraví! při kýchnutí

železný: avoir une santé de fermít železné zdraví

napít se: boire à la santé de qqnnapít se na čí zdraví

připít: boire à la santé de qqnpřipít si na čí zdraví

hodně: Bonne année, bonne santé!Hodně štěstí a zdraví v novém roce!

pevný: avoir une santé à toute épreuvemít pevné zdraví

affectueusement: Affectueusement votre...Srdečně Vás zdraví... závěrečná fráze v dopise

nuire: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

salubrité: salubrité publiqueveřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygiena

santé: boire à la santé de qqnpřipít si na čí zdraví

souhait: À vos souhaits !Na zdraví!, Ať slouží! při kýchnutí

votre: À votre santé !Na (vaše) zdraví!

vôtre: À la vôtre !Na vaše (zdraví)!

mauvais: Le tabac est mauvais pour la santé.Kouření škodí zdraví.

respirer: respirer la santékypět zdravím

surveiller: surveiller sa santéšetřit se, být na sebe opatrný, hlídat si/dbát o své zdraví

fer: avoir une santé de fermít železné zdraví

tien: hovor. À la tienne !Na (tvoje) zdraví!

zdravit: saluer qqn cordialementsrdečně koho zdravit