Hlavní obsah

zboží

Podstatné jméno, rod střední

  • marchandise f, article m, produit mcizí zbožíprovenances f plzboží ve skladumarchandises en entrepôt/stockneprodejné zbožímarchandises hors de ventekvalitní zbožímarchandise de qualité

Vyskytuje se v

bezcenný: pacotille bezcenné zboží

dodat: livrer une commandedodat objednané zboží

kvalita: marchandise de dernière qualitézboží nejhorší kvality

nedostatkový: articles introuvables, marchandises raresnedostatkové zboží

partiový: article de second choixpartiové zboží

podřadný: produits de qualité inférieurepodřadné zboží

rozložit: déplier sa marchandise, étaler ses marchandisesrozložit zboží

sklad: marchandises en entrepôtzboží ve skladu

uložení: emmagasinage de marchandisesuložení zboží do skladu

vadný: marchandises défectueusesvadné zboží

garance: garantie pour les marchandisesgarance na zboží

vnitrostátní: transport de marchandises intérieurvnitrostátní přeprava zboží

výběr: grand choix de produitsvelký výběr zboží

altération: altération d'une marchandisezkažení zboží

blanc: tech., ekon. produits blancsbílá technika, bílé zboží

inférieur: produits de qualité inférieurezboží nižší kvality, podřadné zboží

reçu: reçu de bordpotvrzení o příjmu zboží k nalodění

second: article de second choixdruhořadé zboží

stock: avoir un article en stockmít zboží na skladě

suite: article sans suitevyprodané zboží

déplier: déplier sa marchandisevyložit zboží

déprécier: déprécier une marchandiseznehodnocovat zboží, nízko oceňovat zboží

dernier: marchandise de dernière qualitézboží nejhorší kvality

entrepôt: marchandises en entrepôtzboží ve skladu

facturer: Cet article n'a pas été facturé.To zboží nebylo vyfakturováno.

perdre: perdre sur une marchandiseproděl(áv)at na (určitém) zboží

article: faire l'articlevychvalovat zboží

zboží: provenances cizí zboží