Hlavní obsah

dodat

Vyskytuje se v

objednávka: livrer une commande à domiciledodat objednávku do bytu

odvaha: encourager qqndod(áv)at komu odvahy

sebedůvěra: mettre qqn à l'aisedodat komu sebedůvěru

lesk: donner un lustre à qqchdodat čemu lesku

aise: mettre qqn à l'aiseuklidnit koho, rozptýlit čí obavy, dodat komu sebedůvěru

insuffler: insuffler du courage à qqndodat komu odvahy

livrer: livrer à domiciledod(áv)at až do domu

ranimer: ranimer le couragedodat odvahu

rien: Il n'y a rien à ajouter.Není k tomu co dodat.

commentaire: Cela se passe de commentaire.K tomu není třeba nic dod(áv)at.

dodat: livrer une commandedodat objednané zboží