Hlavní obsah

tournant [tuʀnɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

dos: tourner le dosà qqn/qqch otočit se ke komu/čemu zády i přen.

plaque: plaque tournantelokomotivní točna, kolejní kotouč, točna

tourner: se tournerotočit se v posteli, z druhé strany ap., vers qqn/qqch obrátit se k publiku ap.

après: Tournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.

bar: faire la tournée des barsvymetat bary

court: tourner courtrychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jiného

désavantage: tourner au désavantage de qqnobrátit v čí neprospěch

jaune: tourner au jaunežloutnout

ridicule: tourner qqn en ridiculezesměšnit koho

tournant: plaque tournantetočna, točnice

tournée: tournée des boîtes de nuittah po diskotékách

chance: La chance a tourné.Karta se obrátila., Štěstí se obrátilo.

grand-duc: faire la tournée des grands-ducs= vyrazit na tah do luxusních podniků

lion: tourner comme un lion en cagepřecházet jako tygr v kleci

page: tourner la pageotočit stránku

pot: tourner autour du potchodit kolem jako kočka okolo horké kaše

toupie: tourner comme une toupietočit se jako káča

vent: tourner à tous les ventsbýt kam vítr, tam plášť

vinaigre: tourner au vinaigreobracet se k horšímu

dérision: tourner qqn/qqch en dérisionzesměšnit koho/co