Hlavní obsah

distinguer [distε̃ge]

Tranzitivní sloveso

  1. odlišit o charakteristickém rysu ap.
  2. qqn/qqch rozlišit, rozezn(áv)at koho/codistinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo
  3. qqn vyzdvihovat, nadřazovat koho

Vyskytuje se v

salutation: sincères salutations, salutations distinguéess uctivým pozdravem v závěru dopisu

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

veuillez: Veuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

expression: Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopise

distinguer: se distinguerde qqn/qqch odlišit se, lišit se od koho/čeho