Hlavní obsah

restant [ʀεstɑ̃]

Vyskytuje se v

faim: rester sur sa faimnenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na své

reste: le reste du tempsjindy, po zbytek času

reste: de restedost, nazbyt

reste: du resteostatně, jinak

reste: resteszbytky jídla

reste: restesostatky lidské, tělesné pozůstatky

reste: restesresty nedodělané věci

rester: rester à faire qqchdlouze se věnovat čemu

rester: en rester à...qqch zůst(áv)at u čeho, při čem, držet se čeho

arrière: rester en arrièrezůst(áv)at pozadu

deviner: Vous devinez le reste.Ostatní si snadno domyslíte.

immobile: rester immobilezůstat bez hnutí

liaison: rester en liaison étroitezůstat v úzkém kontaktu

reste: faire le restepostarat se o zbytek

reste: être en reste avec qqnbýt dlužen komu

reste: avoir de beaux restesbýt (stále) pohledný, nést stopy (bývalé) krásy

soi: rester maître de soiovládnout se

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

déconfit: rester tout déconfitzůstat celý zaražený

en: rester en placezůstat na místě

rester: Restez là, jusqu'à ce que je revienne.Zůstaňte tady, dokud se nevrátím.

rester: rester deboutzůstat vzhůru

rester: rester en arrièrezůstávat pozadu

borne: rester planté comme une bornezůstat stát jako solný sloup

bûche: Il reste là comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

carafe: rester en carafenehnout se z místa, zůstat viset

coi: en rester coizůstat nad tím (celý) paf

croisé: rester les bras croisészůstat se založenýma rukama

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

écrit: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

estomac: Ça lui est resté sur l'estomac.Leží mu to v žaludku. i přen.

gorge: Ça m'est resté dans la gorge.Uvízlo mi to v krku.

parole: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

position: rester sur ses positionsstát za svým

reste: jouir de son restevyužít poslední příležitosti, ještě si něco užít

rester: rester en cheminzůstat na půl cesty

rester: ne pas rester les bras croisésnestát se založenýma rukama

rester: Reste à savoir...Otázkou zůstává...