Hlavní obsah

pomocí

Předložka

  • čeho à l'aide, au moyen de qqchvytápět co pomocí kotlechauffer qqch au moyen d'une chaudière

Vyskytuje se v

o: appeler au secoursvolat o pomoc

první: donner les premiers soinsmed. poskytnout první pomoc

rychlý: prompt secours rychlá záchrana/pomoc

stanice: poste de secoursstanice první pomoci

moct: Pourriez-vous m'aider ?Mohl byste mi pomoci?

nikoli: Il demande de l'aide, pas des promesses.Žádá pomoc, nikoli sliby.

pomocí: chauffer qqch au moyen d'une chaudièrevytápět co pomocí kotle

pomoct: Pouvez-vous m'aider ?Můžete mi pomoci?

potřebovat: J'ai besoin d'aide.Potřebuji pomoci.

appel: appel au secoursvolání o pomoc

commission: práv. commission rogatoiredožádání o právní pomoc

concours: concours financierpeněžní pomoc

main: coup de mainnáhlý přepad, (vý)pomoc

main-forte: prêter main-forte à qqnposkytnout komu pomoc

poste: poste de secoursstanice první pomoci

premier: premiers secoursprvní pomoc

quoi: moyennant quoičímž, pomocí čehož

rescousse: appeler à la rescoussevolat o pomoc

secours: appeler au secoursvolat o pomoc

soin: premiers soinsprvní pomoc

demeurer: Ils sont demeurés longtemps sans secours.Zůstali dlouho bez pomoci.

guidance: centre de guidance infantilecentrum dětské pomoci

repousser: repousser l'aide de qqnodmítnout čí pomoc

assistance: donner son assistance à qqnpřispět komu na pomoc

épaule: donner un coup d'épaule à qqnpomoci komu

pomoc: appeler au secoursvolat o pomoc