Hlavní obsah

mois [mwa]

Vyskytuje se v

enceinte: Elle est enceinte de trois mois.Je ve třetím měsíci (těhotenství).

fois: une fois par moisjednou za měsíc

tout: tous les premiers vendredis de chaque moiskaždý první pátek v měsíc

vers: vers la fin du mois/de l'annéena přelomu měsíce/roku

assurer: s'assurer les vivres pour un moiszajistit si jídlo na měsíc

présent: du présent moistohoto měsíce

brát: Tu touches combien par mois ?Kolik bereš měsíčně ?

konec: à/vers la fin du moisna/ke konci měsíce

měsíc: mois d'avrilměsíc duben

přelom: vers la fin du moisna přelomu měsíce

třináctý: être payé sur treize moisdostávat třináctý plat

půl: il y a six moispřed půl rokem

mois: au mois de marsv (měsíci) březnu