Hlavní obsah

m'sieu [məsjø]

Vyskytuje se v

chaloir: peu me chaut, peu m'en chautna tom mi nezáleží, co je mi po tom

m: Mřímská číslice tisíc

acquis: acquis Společenství souhrn právních norem EUacquis communautaire

actif: aktivní uhlícharbon actif

additif: potravinářská aditivaadditifs alimentaires

administrateur: správce internetové prezentace rec. offic. pour webmasteradministrateur de site/serveur

administratif: správní právodroit administratif

adresse: adresářcarnet d'adresses

aérien: vzdušný mostpont aérien

affaiblissement: slábnutí zrakuaffaiblissement de la vue

agent: účetníagent comptable

agrément: okrasná zahradajardin d'agrément

aigu: ostrý úhelangle aigu

air: průvan, proud vzduchucourant d'air

alcalin: alkalické kovymétaux alcalins

alliage: slitiny niklualliages de nickel

alliance: synovec vyženěnýneveu par alliance

allopathe: alopat(médecin) allopathe

alpin: alpské lyžování kombinující slalom a sjezdski alpin

amandier: mandloň trojlaločnáamandier de Chine

amas: (sněhová) závějamas de neige

aménagement: územní plánaménagement du territoire

amener: předváděcí rozkaz, zatykačmandat d'amener

amer: mořebás. onde amère, flots amers

américain: = chvíle během taneční zábavy, kdy ženy vyzývají muže k tanciquart d'heure américain

ami: přítel partner, milenecpetit ami

analogique: ideografický slovníkdictionnaire analogique

ancien: Starý zákonAncien Testament

ange: anděl strážný i přen.ange gardien

angora: angorská vlna, angora(laine) angora

animation: animovaný film oborcinéma d'animation

animé: animovaný filmdessins animés

anis: badyán, hvězdový anýzanis étoilé

anneau: olympijské kruhyanneaux olympiques

antérieur: předminulý časpassé antérieur

anus: umělý vývod střevamed. anus artificiel

apôtre: Skutky apoštolů jedna z knih Nového zákonaActes des apôtres

appareil: měřící přístrojappareil de mesure

apprenti: zednický učeňapprenti maçon

apprentissage: učiliště, učňovské střediskocentre d'apprentissage

aquilin: orlí nosnez aquilin

araignée: krab trnitýaraignée de mer, crabe araignée

arbitraire: arbitrárnost jazykového znakuarbitraire du signe

arbitre: svobodná vůle, volné uváženílibre arbitre

arbre: zákrsekarbre nain

arc: střelba z luku, lukostřelbatir à l'arc

archet: tah smyčcemcoup d'archet

architecture: architektonický projektprojet d'architecture

ardent: hořící keřbuisson ardent

ardoise: břidlicově modrábleu ardoise

argent: živé stříbro rtuťvif-argent

argument: nevyvratitelný argumentargument irréfutable

arme: zbrojní skladdépôt d'armes

aromatique: aromatický uhlovodíkchem. hydrocarbure aromatique

arrêt: zástava srdcearrêt du cœur

arrière: zadní sedadlasièges arrière

arrivée: přívodní potrubítuyau d'arrivée

art: výtvarná uměníarts plastiques

artériel: (okysličená) arteriální krevsang artériel

artistique: krasobruslenípatinage artistique

aspect: muž nuzného vzhleduhomme d'aspect misérable

assassin: profesionální zabijákassassin professionnel

assaut: tankchar d'assaut

assistance: technická podpora, help deskcentre d'assistance

associé: minoritní společník, společník s menšinovou účastípráv. associé minoritaire

assouplissement: protahovací cvičení, rozcvičkaexercices d'assouplissement

asthme: srdeční astmamed. asthme cardiaque

astral: astrální tělesocorps astral

atelier: krejčovská dílnaatelier de couture

atomique: atomové číslonombre atomique

atterrissage: podvozek letadlatrain d'atterrissage

attributif: sponové sloveso, sponaverbe attributif

attribution: nepřímý předmětcomplément d'attribution

auditif: vnější/vnitřní sluchovodanat. conduit auditif externe/interne

autos-couchettes: lehátkový autovlaktrain autos-couchettes

avalanche: lavinové nebezpečírisque d'avalanche

avancé: předsunutá hlídkavoj. poste avancé

avantage: naturální dávkyavantages en nature

abecední: ordre alphabétiqueabecední pořádek

absolutní: zéro absolufyz. absolutní bod mrazu

abstraktní: nombre abstraitmat. abstraktní číslo

advokát: avocat commis d'officeadvokát ex offo

agenda: dossiers en instanceúřední agenda

adrenalin: taux d'adrénalinehladina adrenalinu

aerobní: exercice (d')aérobieaerobní cvičení

agrární: parti agrarienagrární strana